Soluții la nevoile dumneavoastră.

Sună acum la:

+44 333 300 1883

logo

53 Fountain Street

Manchester, M2 2AN

09:00 - 17:00

Luni - Vineri

Legal

Prin contactarea MAIER Consultants, indiferent de canalul de comunicare ales (telefonic, chat, email, comentariu sau mesaj pe pagina de Facebook a companiei, completarea unui fomular de cerere etc) confirmați că ați citit și înțeles Termenii și Condițiile noastre și vă dați acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor dvs cu caracter personal pe care le transmiteți, confirmați că aceste date corespund realității și vă dați consimțământul ca aceste informații să fie procesate de către MAIER Consultants și colaboratorii săi în scopul prestării serviciilor solicitate.

I. ACCEPTAREA CONDIŢIILOR
a) Accesarea acestui website și/sau solicitarea serviciilor noastre presupune acordul explicit al dumneavoastră asupra Termenilor & Condițiilor și a Politicii de Confidențialitate. MAIER Consultants (MANCHESTER) LTD (12139786) este proprietarul/ administratorul website-ului https://manchester.maier-consultants.com.
b) Termenii și condițiile pot fi schimbate în orice moment de către administratorul site-ului fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare “Utilizatori”, “Clienți” sau “Solicitanți”.
c) Utilizatorii vor avea acces permanent la Termenii și Condițiile pentru utilizarea serviciilor accesând https://manchester.maier-consultants.com/legal, pentru a le putea consulta în orice moment. În cazul în care nu sunt de acord cu termenii și condițiile impuse, utilizatorii trebuie să înceteze accesarea website-ului și să nu solicite sub nici o formă prestarea de servicii, inclusiv consultanța gratuită.

II. DESCRIEREA SERVICIILOR ȘI NEANGAJAREA RĂSPUNDERII
a) Site-ul https://manchester.maier-consultants.com reprezintă o prezentare generală a serviciilor oferite de către MAIER Consultants. Informațiile prezentate privind activitatea companiei și tarifele afișate nu sunt în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, complete, corecte sau actualizate.
b) MAIER Consultants nu garantează cu privire la exactitatea informaţiilor publicate la un moment dat, deşi va încerca pe cât posibil ca la publicarea acestora pe site, toate informațiile să fie precise.
c) O informație sau un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial. Numai documentele și actele normative publicate de către organele abilitate sunt considerate autentice.
d) MAIER Consultants nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt prezentate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive. De asemenea, MAIER Consultants nu îşi asumă nicio răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe website.
e) Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate de reprezentanții MAIER Consultants, pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca MAIER Consultants va fi absolvită de orice răspundere.
f) Clientul se angajează să furnizeze date conforme cu realitatea, să înțeleagă serviciul prestat și să își asume consecințele în cazul în care datele furnizate sunt incorecte.
g) Site-ul poate să cuprindă linkuri către site-uri externe şi informaţii privind terţe entităţi, fără a implica asumarea vreunei răspunderi cu privire la corectitudinea sau actualitatea informaţiilor, funcţionarea link-urilor externe, conţinutul respectivelor site-uri ori securitatea accesării acestora.
h) Neangajarea răspunderii nu se răsfrânge şi asupra obligaţiei MAIER Consultants de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile MAIER Consultants impuse de lege.

III. PROTECȚIA DATELOR
a) MAIER Consultants se obligă să administreze datele dumneavoastră personale în condiţii de siguranţă, în scopul acordării de servicii de consultanță, procesare de date în vederea prestării unui serviciu şi numai în vederea realizării scopurilor solicitate.
b) Modul în care utilizăm aceste informații este supus indicațiilor dumneavoastră, dispozițiilor Legii cu privire la Protecția Datelor din 2018 (Data Protection Act 2018) și obligației noastre de confidențialitate. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că activitatea noastră poate implica furnizarea de informații către entități terțe.
c) Aveți dreptul legal să accesați datele dumneavoastră personale pe care le deținem, în conformitate cu legislația referitoare la protecția datelor.
d) În situația în care, indiferent de canalul de comunicare ales, transmiteți documente și date cu caracter personal a altor persoane decât dvs, prin transmiterea acestor informații confirmați că ați primit consimtământul acestora cât și faptul că i-ați informat cu privire la Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor noastre.
e) Putem solicita altor companii sau persoane să desfășoare activități de consultanță, servicii legale, traducere, tipărire, fotocopiere, sau de altă natură pentru a asigura promptitudinea efectuării serviciilor solicitate. Întotdeauna ne vom asigura de încheierea de contracte de confidențialitate cu furnizorii noștri externi. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie subcontractate, vă rugăm să NU solicitați serviciile MAIER Consultants. Transmiterea unei cereri, indiferent de canalul de comunicare ales, reprezintă consimțământul dvs.

1. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
a) MAIER Consultants LTD colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:
• administrarea, îmbunatatirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.maier-consultants.com.
• activități comerciale de vânzări servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de servicii pe website-ul www.maier-consultants.com, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
• reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor MAIER Consultants, desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
• activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/clienților privind evaluarea serviciilor oferite (inclusiv evaluarea serviciilor pe website-ul www.maier-consultants.com), îmbunătățirea calității serviciilor noastre prin activitatea desfășurată în cadrul serviciului Call Center;
• în scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.

2. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
a) Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.maier-consultants.com:
• nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătură cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit website-ul www.maier-consultants.com, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies; Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica de utilizare Cookie-uri afișată pe website.
b) Pentru activități comerciale de vânzări de servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusiv vânzări online pe website-ul www.maier-consultants.com, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
• nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), telefon, e-mail, adrese de livrare.
c) Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor MAIER Consultants LTD, desfășurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
• nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), obișnuințe/ preferințe/ comportament.
d) Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea serviciilor oferite de MAIER Consultants LTD, îmbunătățirea calității serviciilor în cadrul serviciului Call Center:
• nume și prenume, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți – în plus, MAIER Consultants LTD prelucrează date referitoare la: cod numeric personal, serie și număr act identitate, documente de călătorie, certificate de stare civilă, date bancare, alte documente și informații necesare prestării serviciului solicitat, în funcție de țara în care acesta locuiește în străinătate.
e) În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.
f) Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca MAIER Consultants LTD să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus.

3. Cui dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal
a) În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, MAIER Consultants poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:
• Secției Consulare, prin completarea de către consultanții noștri a formularului aferent serviciului solicitat, prin intermediu Ghișeului Consular Online (www.econsultat.ro). Aceste date sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe în strictă conformitate cu dispoziţiile RGPD pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
• Foreign and Commonwealth office (FCO), pentru procesarea cererii de apostilare a documentelor emise pe teritoriul Marii Britanii;
• partenerilor contractuali ai MAIER Consultants LTD (cum este cazul companiilor cu care MAIER Consultants LTD se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare);
• furnizori de servicii (de marketing, servicii de plată / bancare sau alte servicii), inclusiv entități care asistă MAIER Consultants LTD în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Ambasade, Secții Consulare, Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu MAIER Consultants precum și dumneavoastră ca persoană vizată în contextul exercitării dreptului dumneavoastră de acces.

Datele înregistrate de MAIER Consultants nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul prestării și îmbunătățirii serviciilor noastre.

4. Prin citirea prezenței Politici ați luat la cunoștință de faptul că vă sunt garantate următoarele drepturi:
a) de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
b) de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
c) de rectificare a datelor dumneavoastră cu caracter personal;
d) de ștergere (“dreptul de a fi uitat”) a datelor personale;
e) de a obține restricționarea prelucrării;
f) la portabilitatea datelor;
g) de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii – în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuit și fără justificare;
h) de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat, inclusiv crearea de profiluri;
i) de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere;
j) de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie;

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către MAIER Consultants LTD prin accesarea formularului de contact la adresa https://maier-consultants.com/contact/ sau ne puteți scrie la office@maier-consultants.com.

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de marketing direct, prin trasmiterea către MAIER Consultants LTD. (prin accesarea formularului de contact la adresa https://maier-consultants.com/contact/ sau la adresa office@maier-consultants.com, a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens. În acest caz, solicitarea dumnevoastră va fi înaintată către departamentul specializat al MAIER Consultants LTD, este posibil să primiți un mesaj prin care se confirmă că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

5. Prevederi speciale legate de minori
a) MAIER Consultants LTD nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori însă, în activitățile sale de prelucrare de date, MAIER Consultants poate întâmpina solicitări venite din partea părinților sau a reprezentantul legal al minorului unde sunt transmise documente și informații justificative care contin date cu caracter personal a minorilor. Aceste documente și informații sunt transmise de părinți sau a reprezentantul legal al minorului strict pentru procesarea serviciului solicitat (apostilări, transcrieri de documente, obținere de documente de identitate sau călătorie, traduceri și alte servicii prestate de MAIER Consultants).
b) Minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații cu MAIER Consutants, ori participarea la concursuri sau campanii ale MAIER Consultants LTD, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.
c) Minorii care au implinit vârsta de 14 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de MAIER Consutants numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.
d) De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispozitive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu.
e) Orice colectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

6. Durata prelucrării datelor
a) Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, în conditiile art. 21 alin. 2 din Regulamentul European nr. 679/2016.
b) Excepție: Pentru datele declarate în cadrul serviciului call center, durata prelucrării datelor este de 3 ani, ca regulă, sau până la exercitarea dreptului de opoziție. De asemenea, MAIER Consultants poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.
c) Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realiza pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

7. Alte informații
a) Vă rugăm să verificați la fiecare utilizare a serviciilor noastre prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta, accesând https://maier-consultants.com/legal/.
b) La încheierea operațiunilor de prelucrare, datele înregistrate vor putea fi transferate, integral ori parțial, oricărei alte persoane juridice cu respectarea legislației speciale în vigoare, în condițiile în care acestea vor fi folosite în scopuri similare cu cele prevăzute în acest document.
c) Pentru inregistrarea eronată a datelor personale cauzată de softul de indexare a datelor, MAIER Consultants nu își asumă nicio responsabilitate.
d) Vă semnalăm faptul ca niciun program de securizare a informațiilor nu este infailibil.

IV. GHIȘEUL CONSULAR ONLINE – www.econsulat.ro
Servicii similare pot fi accesate pe pagina Secției Consulare la www.econsulat.ro. Mai multe informații despre Ghișeul Consular Online puteți afla pe https://www.informatiiconsulare.ro sau prin email la contact@informatiiconsulare.ro.

a) MAIER Consultants acționează ca intermediar între dvs și Ambasada României, pentru obținerea programărilor necesare la Secția Consulară din zona în care locuiți în străinătate.
b) Reprezentanții MAIER Consultants nu sunt angajați MAE sau parteneri/colaboratori ai Secției Consulare, ci personal independent care prestează servicii profesionale la cererea dvs. Nu există nici un protocol de colaborare între Guvernul României, MAE, Ambadasa României sau Secția Consulară din zona în care locuiți în străinătate, iar solicitarea serviciilor noastre reprezintă alegerea dvs.
c) În cazul serviciilor consulare, serviciul consular se va putea efectua numai în momentul prezentării la ghișeul Consulatului. Cererile preluate de MAIER Consultants sunt arondate Secției Consulare din zona în care locuiți în străinătate. După verificarea cererii de către Consulat, consultantii noștri vă vor contacta telefonic sau prin email privind parcurgerea următorilor pași.
d) Solicitantul este responsabil să transmită informații de contact corecte. În mod obișnuit, aplicațiile transmise sunt verificate în 1-2 zile lucrătoare, iar solicitantul este informat cu privire la stadiul aplicației. Dacă nu este contactat, rămâne în responsabilitatea solicitantului să ne contacteze după cele 48h de la depunerea cererii, pentru a se informa cu privire la stadiul aplicației transmise.
e) La depunerea cererii, clientul a luat la cunoștiință că urmează a fi programat în funcție de programările disponibile la data validării cererii de către Consulat și că alegerea unei programări se poate face doar după ce solicitarea transmisă a fost aprobată de Oficiul Consular cât și faptul că data programărilor diferă în funcție de Oficiul Consular la care urmează să fiți arondat. Data estimativă a programărilor poate fi verificată accesând https://maier-consultants.com/programari-estimate.
f) Pentru a putea demara completarea unei solicitări de serviciu consular, trebuie să agreaţi condiţiile de utilizare a portalului E-Consulat. La completarea formularului pentru intermedierea unui serviciu consular, clientul își exprimă acordul cu privire la acceptarea termenilor și condițiilor disponibile pe https://www.econsulat.ro/Account/TermeniSiConditii.
g) Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră sunt transmise Secției Consulare, prin completarea formularului aferent serviciului solicitat, prin intermediu Ghișeului Consular Online (www.econsulat.ro) iar aceste date sunt prelucrate de Ministerul Afacerilor Externe în strictă conformitate cu dispoziţiile RGPD pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
h) Reprogramarea unui serviciu consular depus prin MAIER Consultants, este gratuit și posibil doar în condițiile în care solicitantul ne contactează telefonic cel târziu cu 48h înaintea orei de programare și limitată la 2 reprogramări. Pentru orice reprogramare suplimentară se percepe o nouă taxă de procesare a dosarului electronic.
i) Neprezentarea la Secția Consulară la data și ora programării duce la pierderea posibilitații prestării serviciului solicitat. În situația neprezentării, cererea se anulează fără returnarea taxei achitate. Cererea poate fi redepusă contracost.

NOTĂ: Toate serviciile consulare la Secțiile Consulare și Misiunile Diplomatice din străinătate se prestează NUMAI pe bază de programare prealabilă. Utilizarea serviciilor noastre înseamnă evitarea timpilor de așteptare, rezolvarea rapidă a serviciului consular și eliminarea riscului de a va prezenta la consulat fără a avea la dumneavoastră toate documentele necesare.

V. SERVICIILE DE TRADUCERE
a) MAIER Consultants subcontractează/intermediază serviciile profesionale oferite de translatori/traducători autorizați de Ministerul Justiției și/sau înregistrați cu Ambasada României din zona în care urmează să folosiți documentul tradus. Pentru soluționarea cererii dvs, MAIER Consultants transmite securizat numele solicitantului, adresa de corespondență și documentele care urmează să fie traduse. În cazul în care nu doriți ca datele dumneavoastră să fie subcontractate, vă rugăm să nu solicitați acest serviciu. Depunerea cererii reprezintă consimțământul dvs.
b) După efectuarea plății și finalizarea serviciului solicitat, documentele sunt trimise prin poștă sau curier. MAIER Consultants nu se face responsabil de pierderea sau deteriorarea documentelor de către compania de livrări. MAIER Consultants nu își asumă nicio responsabilitate pentru pierderea, distrugerea, deteriorarea sau întârzierea documentelor trimise prin poștă sau curier. În cazul unui incident vă rugăm să contactați direct compania prestatoare a serviciului de curierat. În acest caz se pot emite alte documente care să le înlocuiască pe cele pierdute, contra cost.

VI. SERVICIILE DE APOSTILARE/SUPRALEGALIZARE
Apostila este un certificat eliberat de autorităţile competente ale unui stat semnatar al Convenţiei de la Haga, pentru actele oficiale întocmite în ţara respectivă, care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Eliberarea apostilei are drept scop autentificarea originii unui act oficial, pentru prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

– Termeni și condiții de apostilare a unui document în UK

După efectuarea plății și finalizarea serviciului solicitat, documentele sunt trimise prin poștă sau curier. Reclamațiile privitoare la deteriorarea sau neprimirea documentelor pot fi direcționate către MAIER Consultants, telefonic sau prin email, dar MAIER Consultants nu se face responsabil de pierderea, distrugerea, deteriorarea sau întârzierea documentelor de către compania de livrări. În cazul unui incident vă rugăm să contactați direct compania prestatoare a serviciului de curierat. În cazul pierderii documentelor, nu se pot emite alte documente care să le înlocuiască pe cele pierdute.

VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ
a)În majoritatea cazurilor, serviciile de consultanță sunt oferite gratuit de către MAIER Consultants, în special dacă urmează ca noi să vă soluționăm cererea dvs, însă în situația în care dvs solicitați un anumit tip de consultanță care poate fi efectuată doar de specialiști în domeniu, acest serviciu este taxat dupa cum urmeaza:

– cu £60 pentru maxim 30 minute, in cazul in care solicitarea dvs. este o urgenta si doriti ca procesul de consultanta sa va fie livrat in 1-2 zile lucratoare;
– cu £60 pentru maxim 30 minute, in cazul in care solicitarea dvs. este consultanță în imigrări, în special pentru persoanele care doresc să aplice pentru rezidența permanentă în UK;
– cu £15 pentru maxim 10 minute, in cazul in care solicitarea dvs. nu este o urgenta, iar procesul de consultanta va este livrat in 2-3 zile lucratoare.

b) Timpul de consultanta este limitat la un singur apel telefonic cat si la intervalul de timp achitat. In situatia in care va contactam telefonic si nu ati raspuns, vom incerca recontactarea dvs, in aceeasi zi, gratuit. Daca nu raspundeti apelurilor noastre, in una din cele 2 incercari, serviciu de consultanta se considera prestat. Pentru a solicita din nou acest serviciu, trebuie sa achitati o noua taxa de consultanta.

c) In situatia in care dvs ne-ati contactat telefonic si ati solicitat si primit informatii din partea consultantilor nostri, indiferent de tipul informatiei primite sau de timpul alocat pentru consultanta, vom emite o factura de consultanta in valoare de £60, pentru fiecare apel telefonic. Aceasta factura trebuie achitata in maxim 30 de zile. Daca factura nu este achitata, vi se va restrictiona accesul la serviciile noastre, pana la achitarea integrala a facturii si vom incepe procedura de recuperare a creantelor, pe cale legala.

d) Situatii in care nu se emit facturi de consultanta, conform literei c) din VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ:

– ne contactati cu privire la un dosar deja in lucru, iar apelul telefonic este pentru un serviciu deja achitat;
– ati fost contactat/a de catre noi, iar apelul respectiv este initiat de catre un consultant, cu privire la un serviciu deja achitat catre noi;

Tipuri de consultanță oferită:
– consultanță în vederea obținerii anumitor documente sau servicii prin Secțiile Consulare sau Misiunile Diplomatice sau prin intermediul GHIȘEULUI CONSULAR ONLINE;
– consultanță în imigrări, în special pentru persoanele care doresc să aplice pentru rezidența permanentă în UK;
– consultanță pentru alegerea unui avocat și/sau începerea unui proces pe teritoriu României sau în strainătate;
– consultanță generală, după caz.

VIII. TAXELE ACHITATE
a) În cazul serviciilor consulare, taxele achitate sunt strict pentru consultanță, procesare date, întocmirea documentației necesare, transmiterea datelor spre Secția Consulară cât și programarea dvs pentru ridicarea documentelor, prin intermediul GHIȘEULUI CONSULAR ONLINE. În cazul altor servicii, taxele achitate sunt pentru prestarea sau intermedierea serviciului solicitat.

b) In cazul in care dvs. ati efectuat anterior o plata catre MAIER Consultants, iar cardul cu care ati achitat a fost salvat in baza noastra de date, facturile emise si neachitate vor fi preluate automat de catre sistem, cu ajutorul Stripe, de pe acel card. Mai multe informatii despre Stripe, gasiti pe https://stripe.com/gb. Ramane strict responsabilitatea dvs. de a clarifice cu proprietarul cardului, orice posibile neplaceri cauzate de salvarea in baza noastra de date, a unui card care nu va apartine.

IX. PLATA
a) Serviciile solicitate pot fi plătite prin credit card, transfer bancar sau prin tranzacție bancară la sediul sediul băncii dumneavoastră sau la orice ghișeu al băncii unde este deschis contul MAIER Consultants. Soluționarea solicitării se face numai după ce plata integrală a fost efectuată.
b) Taxa de procesare se aplică pentru toate comenzile care sunt realizate online pe site-ul MAIER Consultants, telefonic, prin email sau prin orice altă metodă de contact. La finalizarea plății, o factură va fi transmisă automat pe adresa dvs de email cu care v-ați înregistrat. O copie a facturii poate fi solicitată oricând prin email la info@maier-consultants.com.
c) În cazul transmiterii cererii dvs prin formular online, plata cu cardul este procesată securizat de către Stripe, iar MAIER Consultants nu are acces la datele dvs bancare. Prin introducerea datelor dvs bancare vă exprimaţi acordul cu privire la Termenii și Condițiile disponibile pe https://stripe.com/payment-terms/legal. Se pot aplica taxe suplimentare pentru plata cu cardul.
d) În condițiile în care, la efectuarea plații cu cardul, indiferent de canalul de comunicare ales, efectuați o plată cu un card care nu este pe numele dvs, prin utilizarea acestei metode de plată confirmați că ați primit consimțământul titularului cardului și că acesta a citit și înțeles Termenii și Condițiile de utilizare a serviciilor noastre.
e) Datorită faptului că apelurile telefonice de la/către MAIER Consultants pot fi înregistrate pentru instruire și calitate, în cazul în care efectuați o plată cu cardul prin telefon, aceste date pot fi înregistrate și stocate. Deși luăm toate măsurile necesare pentru a proteja datele dvs, MAIER Consultants nu poate fi considerat responsabil legal în cazul unei infracțiuni comise de o terță persoană. În acest caz responsabilitatea legală revine persoanei care a comis această infracţiune. Pentru a evita orice neplăcere vă sugerăm să nu transmiteți prin telefon, email sau orice alte formă scrisă direct către angajații sau colaboratorii noștri, informațiile de pe cardul dvs bancar, ci să efectuați un transfer bancar sau să completați formularul de plată securizat.

X. ANULĂRI, MODIFICĂRI, RETURNĂRI
a) MAIER Consultants este doar un operator pentru obținerea programărilor la Misiunile Diplomatice/Oficiul Consular și de aceea nu poate fi făcut responsabil pentru returnarea banilor în cazul refuzului eliberării acestor documente de către autoritățile competente române sau străine. În condițiile în care dosarul de programare a fost transmis electronic prin platforma www.econsulat.ro și programarea a fost stabilită, se consideră finalizarea contractuală dintre MAIER Consultants și solicitant.

b) După completarea formularului de solicitare a serviciilor MAIER Consultants, pe site-ul www.maier-consultants.com, consultanții noștri vor începe imediat procesarea cererii dvs. Dacă cererea transmisă prin acest formular nu poate fi soluționată, se va efectua o restituirea automată a taxelor achitate pe cardul cu care ați achitat sau printr-o metoda de plată alternativă. Nu poate fi considerat motiv de returnare a taxei de procesare lipsa documentelor necesare procesării serviciului solicitat, refuzul clientului de a le obține, neîntelegerea procesului de soluționare, data programării la Consulat etc.

c) Toate comenzile efectuate telefonic sunt finale și nu pot fi anulate sau modificate. Odată achitat un serviciu, nu se poate solicita restituirea taxelor, indiferent de motiv, exceptand situatia detaliata la litera d) din cadrul X. ANULĂRI, MODIFICĂRI, RETURNĂRI.

d) Returnarea taxei de consultanță achitată telefonic, este posibilă dacă au trecut 48h – două zile lucrătoare, în cazul consultanței generale și 10 zile lucrătoare în cazul consultanței pentru rezidență, și nu ati fost contactat.

e) Taxa achitata telefonic, pentru intocmirea documentatiei necesare si programarea la Consulat, nu este considerata taxa de consultanta incadrata la d) din cadrul VIII. TAXELE ACHITATE. Returnarea acestei taxe nu este posibila, decat daca depunerea a avut loc in conditiile detaliate la  litera b) din cadrul X. ANULĂRI, MODIFICĂRI, RETURNĂRI.

f) Factura emisa ca urmare a procesului de consultanta oferita telefonic si detaliata la litera c) din VII. SERVICII DE CONSULTANȚĂ PROFESIONALĂ, nu poate fi returnata.

XI. COOKIES
Pentru a respecta noile reguli, folosim un sistem de clasificare a diferitelor tipuri de cookie-uri pe care le folosim pe site-ul Web sau care pot fi scoase de terți prin site-urile noastre. Clasificarea a fost dezvoltată de Camera Internațională de Comerț din Marea Britanie și explică mai multe despre cookie-urile pe care le folosim, de ce le folosim și despre funcționalitatea pe care o veți pierde dacă decideți că nu doriți să le aveți pe dispozitiv. Vă asigurăm că lucrăm la alte îmbunătățiri privind confidențialitatea și cookie-urile pe site-ul Web. Varianta GDPR în limba engleză poate fi accesată pe https://maier-consultants.com/cookies-policy .

1. Ce este un cookie?
Fișierele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații, care sunt descărcate pe computerul personal, pe dispozitivul mobil sau pe alt dispozitiv când vizitați un site web. Modulele cookie sunt apoi trimise înapoi la site-ul Web original la fiecare vizită ulterioară sau la un alt site care recunoaște acel cookie. Cookie-urile sunt utile deoarece permit unui site să recunoască dispozitivul unui utilizator.
Cookie-urile persistente – aceste module cookie rămân în dispozitivul unui utilizator pentru perioada de timp specificată în cookie. Acestea sunt activate de fiecare dată când utilizatorul vizitează site-ul web care a creat acel cookie.
Cookie-uri pentru sesiuni – aceste cookie-uri permit operatorilor de site-uri să lege acțiunile unui utilizator în timpul unei sesiuni de browser. O sesiune de browser începe când un utilizator deschide fereastra browserului și termină când închide fereastra browserului. Cookie-urile pentru sesiuni sunt create temporar. După ce închideți browserul, toate cookie-urile de sesiune sunt șterse.
Cookie-urile au utilizări diferite, cum ar fi să vă permită să navigați eficient între pagini, să vă memoreze preferințele dvs. și, în general, să îmbunătățească experiența utilizatorului. De asemenea, acestea pot ajuta ca anunțurile pe care le vedeți online să fie mai relevante pentru dvs. și interesele dvs.
Mai multe informații despre cookie-uri pot fi găsite la www.allaboutcookies.org și www.youronlinechoices.eu.

2. Cookie-urile utilizate pe site-ul Web
Unele cookie-uri utilizate pe acest site sunt esențiale. Altele nu sunt esențiale. Acest lucru depinde de funcționalitățile site-ului care sunt esențiale pentru dvs. În categoriile de mai jos enumerăm modul în care folosim modulele cookie. Puteți decide dacă doriți să continuați să utilizați site-ul nostru cu cookie-uri sau să le dezactivați modificând setările browserului. Acest lucru este descris în secțiunea “Utilizarea setărilor browserului pentru a gestiona modulele cookie”.

3. Cookie-urile strict necesare
Aceste cookie-uri permit serviciile pe care le-ați solicitat în mod special. Pentru acele tipuri de cookie-uri care sunt strict necesare, nu este necesar un consimțământ.
Aceste cookie-uri sunt esențiale pentru a vă permite să vă deplasați pe site și să utilizați funcțiile sale, cum ar fi accesarea zonelor protejate ale site-ului. Fără aceste servicii cookie-uri pe care le-ați solicitat, cum ar fi coșurile de cumpărături sau e-facturarea, nu pot fi furnizate.

4. Performanțe – cookie de performanță
Aceste cookie-uri colectează informații anonime pe paginile vizitate. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.
Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul Web, de exemplu, care dintre paginile vizitatorilor se adresează cel mai des și dacă primesc mesaje de eroare de pe paginile web. Aceste cookie-uri nu colectează informații care identifică un vizitator. Toate informațiile pe care le colectează aceste cookie-uri sunt agregate și, prin urmare, anonime. Acesta este folosit numai pentru a îmbunătăți modul în care funcționează site-ul Web.

5. Cookie-uri de funcționalitate
Aceste cookie-uri rețin alegerile pe care le faceți pentru a vă îmbunătăți experiența. Prin utilizarea Site-ului, sunteți de acord că putem plasa aceste tipuri de cookie-uri pe dispozitivul dvs.
Aceste module cookie permit site-ului să-și amintească alegerile pe care le faceți (cum ar fi numele dvs. de utilizator, limba sau regiunea în care vă aflați) și să oferiți funcții îmbunătățite și mai personale. Aceste cookie-uri pot fi, de asemenea, folosite pentru a vă aminti schimbările pe care le-ați făcut în ceea ce privește dimensiunea textului, fonturile și alte părți ale paginilor web pe care le puteți personaliza. Acestea pot fi, de asemenea, folosite pentru a furniza servicii pe care le-ați solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentarea unui blog. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot fi anonime și nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri web.

6. Direcționarea sau cookie-urile publicitare
Aceste cookie-uri colectează informații despre obiceiurile dvs. de navigare, pentru a face publicitatea relevantă pentru dvs. și interesele dvs. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a oferi reclame mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru a limita numărul de ori pe care le vedeți o reclamă, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității campaniei de publicitate. Acestea sunt, de obicei, plasate de rețelele de publicitate cu permisiunea noastră. Ei își amintesc că ați vizitat un site web și că aceste informații sunt partajate cu alte organizații, cum ar fi agenții de publicitate. Destul de des, cookie-urile de vizare sau de publicitate vor fi legate de funcționalitatea site-ului furnizată de cealaltă organizație.

Ultima actualizare: 05.08.2019